کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی، آذر ماه ۱۳۹۲

کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی

Scientific Conference on Operational and Process Equipment

پوستر کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی

کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی