همایش تحول و تعالی در آموزش و پرورش، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش تحول و تعالی در آموزش و پرورش

Conference on Transformation and Excellence in Education

پوستر همایش تحول و تعالی در آموزش و پرورش

همایش تحول و تعالی در آموزش و پرورش در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ،اداره كل آموزش و پرورش- گروه تحقيق و پژوهش در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تحول و تعالی در آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تحول و تعالی در آموزش و پرورش