اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل

The first provincial conference of Farhangian University, approximation of religions in terms of practice

پوستر اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل

اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان استان گلستان واحد شهید بهشتی گنبدکاووس در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل