سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

3rd International Traffic Accident Conference

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،مركز مطالعات راه و حمل و نقل دانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای