همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی، آبان ماه ۱۳۹۸

همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی

The National Conference on Theological Philosophy of Allame Tabatabai

پوستر همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی

همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی