نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات

The first regional conference on information technology

پوستر نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات

نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۲ توسط ،موسسه آموزش عالي طبرستان در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات