دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی

Second National Conference on Technological Advances in Applied Physics

پوستر دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.