اولین کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم

First International Conference on Psychology, Educational and Behavioral Sciences - Stockholm University

اولین کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی،علوم تربیتی و رفتاری - دانشگاه استکهلم در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ توسط ، برگزار گردید.