نخستین همایش ملی مسکن پایدار، تیر ماه ۱۳۹۹

نخستین همایش ملی مسکن پایدار

First National Conference on Sustainable Housing

پوستر نخستین همایش ملی مسکن پایدار

نخستین همایش ملی مسکن پایدار در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران، موسسه مهد پژوهش ره پويان حقيقت، انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مسکن پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مسکن پایدار