نخستین همایش ملی مسکن پایدار، تیر ماه 99

نخستین همایش ملی مسکن پایدار

First National Conference on Sustainable Housing

پوستر نخستین همایش ملی مسکن پایدار

نخستین همایش ملی مسکن پایدار در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران - موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت - انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مسکن پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

الف. محورهای اصلی

  • نقش اقلیم در طراحی مسکن
  • معماری اسلامی و ارتباط آن با طراحی مسکن
  • تاثیر طراحی مسکن بر راحتی و آسایش خانواده
  • تاثیر چیدمان , رنگ , نور و دید در طراحی مسکن
  • نقش آکوستیک و عایق بندی در طراحی مسکن
  • تاثیر تهویه در طراحی مسکن
  • تاثیر سرمایش و گرمایش ساختمان بر کیفیت مسکن
  • تاثیر تفکرات معماری غربی بر طراحی مسکن ایرانی
  • بازشناسی الگوهای مسکن ایرانی
  • تبیین شاخص ها و اصول مسکن ایرانی
  • تاثیر زندگی در مسکن امروزی بر روح و روان ساکنین
  • تاثیر فضای سبز در طراحی مسکن
  • تاثیر انرژی در طراحی مسکن
  • نگاه تطبیقی به مسکن سنتی و مدرن در ایران
  • برسی مقوله ی روانشناسی محیط در طراحی مسکن
  • هویت و طراحی مسکن
  • برسی مقوله ی نمای شهری و مصالح در طراحی مسکن
  • نقش تکنولوژی در طراحی مسکن امروز
  • تاثیر ایمنی و بهداشت ساختمان در طراحی مسکن
  • رابطه ی صنعتی سازی و طراحی مسکن
  • تبیین مسکن سالم
  • تبیین مسکن اجتماعی
  • نقد و برسی مسکن مهر در ایران
  • برسی نقش انعطاف پذیری در مسکن
  • برسی الگوهای مسکن موقت پس از سانحه
  • و سایر موضوعات مرتبط

ب. محورهای فرعی

  • روانشناسی محیطی و اکولوژی
  • جامعه شناسی و معماری
  • معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
  • مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری
  • و سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش


مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مسکن پایدار