همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد، آبان ماه 98

همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد

Symposium commemorating the defeat of Susangerd

پوستر همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد

همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد مراجعه فرمایید.