همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد، آبان ماه ۱۳۹۸

همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد

Symposium commemorating the defeat of Susangerd

پوستر همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد

همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد مراجعه فرمایید.