دومین همایش روشهای آماده سازی، اجرا و بازرسی سطح به منظور رنگ آمیزی و آبکاری، شهریور ماه ۱۳۸۷

دومین همایش روشهای آماده سازی، اجرا و بازرسی سطح به منظور رنگ آمیزی و آبکاری

The second conference on surface preparation, execution and inspection methods for painting and plating

دومین همایش روشهای آماده سازی، اجرا و بازرسی سطح به منظور رنگ آمیزی و آبکاری در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.