دومین همایش روشهای آماده سازی، اجرا و بازرسی سطح به منظور رنگ آمیزی و آبکاری، شهریور ماه 87

دومین همایش روشهای آماده سازی، اجرا و بازرسی سطح به منظور رنگ آمیزی و آبکاری

دومین همایش روشهای آماده سازی، اجرا و بازرسی سطح به منظور رنگ آمیزی و آبکاری در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.