نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار

Session urban management and sustainable development

نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،شهرداري اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار