سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی، آبان ماه ۱۳۹۱

سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

Applying Ethics Conference

پوستر سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی