اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی

The first national conference of new findings in physical education and student health

پوستر اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی

اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،اداره تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی