دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

10th International Conference on Strategic Management

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ تا ۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت استراتژیک
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک
- تبیین اهمیت استراتژی و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به توجه خاص به مدیریت استراتژیک
- معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت استراتژیک


محورهای کنفرانس:

- تصمیم گیری استراتژیک زمان واقعی
- مدیریت عملکرد مبتنی بر استراتژی 
- ارزیابی بلوغ سازمان‌ها در برنامه‌ریزی، اجرا و پیاده‌سازی استراتژی
- تجارب و تکنیک‌های بودجه بندی و تخصیص استراتژیک منابع
- تجارب و تکنیک‌های سناریونگاری و آینده‌نگاری در مدیریت استراتژیک 
- رویکردهای استراتژی (استراتژی نوظهور،استراتژی ویران ساز،استراتژی اقیانوس آبی، و ...)
- مدیریت استراتژیک در شرایط عدم قطعیت
- جاری سازی استراتژی
- ارزیابی آمادگی استراتژی و تکامل استراتژی
- مدیریت عملکرد استراتژیک و یادگیری استراتژی
- مدل های کسب و کار و استراتژی

حوزه های سازمانی:

- تولد دوباره سازمانهای ایرانی در وضعیت کنونی
- مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
- مدیریت استراتژیک در سازمانهای هولدینگ
- مدیریت استراتژیک در سازمان ها و موسسات پولی و اعتباری
- مدیریت استراتژیک در سازمان ها و موسسات حوزه انرژی