اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

1st Conference of Construction Stones

اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته