اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

1st Conference of Construction Stones

اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته