کنفرانس ملی علم ، فناوری و پیچیدگی اقتصادی، مهر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی علم ، فناوری و پیچیدگی اقتصادی

National Conference on Science, Technology and Economic Complexity

پوستر کنفرانس ملی علم ، فناوری و پیچیدگی اقتصادی

کنفرانس ملی علم ، فناوری و پیچیدگی اقتصادی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دانشگاه الزهرا، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.