اولین کنفرانس ملی حسگرهای فضایی- رادار روزنه مصنوعی و سنجش از راه دور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی حسگرهای فضایی- رادار روزنه مصنوعی و سنجش از راه دور

The first National Conference on Space Sensors - Synthetic Aperture Radar Remote Sensing

پوستر اولین کنفرانس ملی حسگرهای فضایی- رادار روزنه مصنوعی و سنجش از راه دور

اولین کنفرانس ملی حسگرهای فضایی- رادار روزنه مصنوعی و سنجش از راه دور در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،پژوهشكده مكانيك شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.