سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

13th International Conference on Sports Science

پوستر سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی