کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام، تیر ماه 98

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام

International Conference on New Research Achievements in Sport Sciences and Physical Education in Iran and the Islamic World

پوستر کنفرانس بین  المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت ورزشی
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی - مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی -  مدیریت راهبردی در ورزش - مدیریت رسانه ‌های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزشی - اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش - مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی - مدیریت بحران و تغییر در ورزش - توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی - اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش - مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش - مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش - مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی - چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور و سایر محورهای مرتبط. 


فیزیولوژی ورزشی
قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - فیزیولوژی علمی عضلانی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - فعالیت بدنی و سالمندی - فعالیت بدنی و بیماری ها - فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک - فعالیت بدنی و محیط - فعالیت بدنی و سلامت عمومی - فعالیت بدنی و تغذیه - فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک - فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین) - فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان - ژنتیک و ورزش - آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش و سایر محورهای مرتبط. 


آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  
حرکات اصلاحی - امداد ورزشی - تربیت بدنی ویژه - همه گیر شناسی آسیب های ورزشی  - شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی  - پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی - طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی  - شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی - مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی  - طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی - شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی - مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی  - ورزش معلولین: بیماری های خاص و سالمندان  - ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی و سایر محورهای مرتبط.


رفتار حرکتی  
رشد حرکتی - یادگیری حرکتی - آموزش تربیت بدنی - رشد و تکامل حرکتی در طول عمر  - نمو جسمانی انسان - یادگیری مهارت های حرکتی - کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی  - ورزش و سوءمصرف مواد - فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه - روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی  - سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه  - ورزش مدارس و سایر محورهای مرتبط.


بیومکانیک و فناوری ورزشی 
بیومکانیک و فناوری ورزشی - بیومکانیک آسیب های ورزشی - بیومکانیک تکنیک های ورزشی - بیومکانیک بافت در ورزش - ارگونومی و بیومکانیک کار - بیومکانیک ورزشی سالمندان - بیومکانیک ورزشی معلولان - بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی  - بیومکانیک مهارت های پایه  - تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش و سایر محورهای مرتبط. 


ورزش همگانی
ورزش همگانی و فناوری و خلاقیت مهندسی در زیرساخت ها - ورزش همگانی و بیماران خاص، ناتوانان جسمی و معلولین - ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - ورزش همگانی و اخلاق مداری - ورزش همگانی و ورزش های بومی محلی - ورزش همگانی و بهداشت جسم و روان - ورزش همگانی و فرهنگ سازی جامعه - ورزش همگانی و بهره وری سازمان - ورزش همگانی و آموزش و پرورش - ورزش همگانی و توریسم ورزشی - ورزش همگانی و نگرش ایده ی نو - ورزش همگانی و خصوصی سازی - ورزش همگانی و سبک زندگی - ورزش همگانی و تغذیه ورزشی - ورزش همگانی و پزشکی ورزشی - ورزش همگانی و کارآفرینی - ورزش همگانی و سالمندان - ورزش همگانی و شهرداری - ورزش همگانی و اقتصاد - ورزش همگانی و رسانه - ورزش همگانی و بانوان و سایر محورهای مرتبط.مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام