کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام، تیر ماه 98

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام

International Conference on New Research Achievements in Sport Sciences and Physical Education in Iran and the Islamic World

پوستر کنفرانس بین  المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت ورزشی
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی - مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی -  مدیریت راهبردی در ورزش - مدیریت رسانه ‌های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزشی - اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش - مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی - مدیریت بحران و تغییر در ورزش - توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی - اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش - مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش - مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش - مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی - چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور و سایر محورهای مرتبط. 


فیزیولوژی ورزشی
قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - فیزیولوژی علمی عضلانی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - فعالیت بدنی و سالمندی - فعالیت بدنی و بیماری ها - فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک - فعالیت بدنی و محیط - فعالیت بدنی و سلامت عمومی - فعالیت بدنی و تغذیه - فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک - فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین) - فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان - ژنتیک و ورزش - آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش و سایر محورهای مرتبط. 


آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  
حرکات اصلاحی - امداد ورزشی - تربیت بدنی ویژه - همه گیر شناسی آسیب های ورزشی  - شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی  - پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی - طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی  - شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی - مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی  - طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی - شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی - مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی  - ورزش معلولین: بیماری های خاص و سالمندان  - ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی و سایر محورهای مرتبط.


رفتار حرکتی  
رشد حرکتی - یادگیری حرکتی - آموزش تربیت بدنی - رشد و تکامل حرکتی در طول عمر  - نمو جسمانی انسان - یادگیری مهارت های حرکتی - کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی  - ورزش و سوءمصرف مواد - فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه - روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی  - سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه  - ورزش مدارس و سایر محورهای مرتبط.


بیومکانیک و فناوری ورزشی 
بیومکانیک و فناوری ورزشی - بیومکانیک آسیب های ورزشی - بیومکانیک تکنیک های ورزشی - بیومکانیک بافت در ورزش - ارگونومی و بیومکانیک کار - بیومکانیک ورزشی سالمندان - بیومکانیک ورزشی معلولان - بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی  - بیومکانیک مهارت های پایه  - تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش و سایر محورهای مرتبط. 


ورزش همگانی
ورزش همگانی و فناوری و خلاقیت مهندسی در زیرساخت ها - ورزش همگانی و بیماران خاص، ناتوانان جسمی و معلولین - ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - ورزش همگانی و اخلاق مداری - ورزش همگانی و ورزش های بومی محلی - ورزش همگانی و بهداشت جسم و روان - ورزش همگانی و فرهنگ سازی جامعه - ورزش همگانی و بهره وری سازمان - ورزش همگانی و آموزش و پرورش - ورزش همگانی و توریسم ورزشی - ورزش همگانی و نگرش ایده ی نو - ورزش همگانی و خصوصی سازی - ورزش همگانی و سبک زندگی - ورزش همگانی و تغذیه ورزشی - ورزش همگانی و پزشکی ورزشی - ورزش همگانی و کارآفرینی - ورزش همگانی و سالمندان - ورزش همگانی و شهرداری - ورزش همگانی و اقتصاد - ورزش همگانی و رسانه - ورزش همگانی و بانوان و سایر محورهای مرتبط.