دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت، دی ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

Second International Congress on Social Health Studies

پوستر دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت