جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی، مهر ماه ۱۴۰۰

جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی

National Festival of Innovation in Social Sciences

پوستر جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی

جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تبریز،انجمن علوم اجتماعی و مدیریت اجتماعی دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.