اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

پوستر اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط ،اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی