همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، اسفند ماه ۱۳۹۳

همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

Natioanl Conference on Spatial Sustainable Development in the Caspian Sea Coasts

پوستر همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران،دانشگاه مازندران دانشكده علوم انساني واجتماعي در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر