همایش ملی مقررات تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

همایش ملی مقررات تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری

National Conference on Social Security Regulations in the Court of Administrative Justice

پوستر همایش ملی مقررات تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری

همایش ملی مقررات تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن ایرانی حقوق اداریموسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مقررات تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری مراجعه فرمایید.