دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، مرداد ماه 97

دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

Second Symposium on Restoration of Skin, Rehabilitation Stem Cells and Medicine

پوستر دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای سمپوزیم:

روش های نوین سلول درمانی در بیماری های پوستی و سوختگی

ژن درمانی در بیماری های ژنتیکی پوست

سلول های بنیادی و جوانسازی

الزامات مطالعات بالینی و چالش های سلول درمانی