دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

Second Symposium on Restoration of Skin, Rehabilitation Stem Cells and Medicine

پوستر دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنياديمعاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.