سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اورولوژی و نفرولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اورولوژی و نفرولوژی

3rd Symposium on Stem Cell and Rehabilitation Medicine in Urology and Nephrology

پوستر سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اورولوژی و نفرولوژی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اورولوژی و نفرولوژی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.