دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله

INTERNATIONL SYMPOSIUM ON SEISEMIC REHABILATION FOR IRANIAN HERITAGE STRUCTURES

پوستر دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله

دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله