دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اردیبهشت ماه 98

دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Tabriz Second Annual Student Congress and the Twenty-second annual congress of the Student Research Committee of Mazandaran University of Medical Sciences

پوستر دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری  و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1) نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی پزشکی
2) تولید مثل و ناباروری
3) سرطان و خون شناسی
4) علوم اعصاب
5) علوم دارویی
6) علوم بهداشتی و تغذیه
7) بیماری های غیرواگیر
8) تحقیقات در حوزه علوم آزمایشگاهی
9) طب سنتی و گیاهان دارویی
10) پرستاری و مامایی
11) دندانپزشکی
محور ویژه :
تحقیقات در حوزه سلول های بنیادی و مهندسی بافتمقالات پذیرش شده در دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران