دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی، آبان ماه 92

دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی

2nd symposium on Ruminnant Lamenees in Iran & its Economiceffects on Production

دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف همایش:

- بررسی مسائل و ابعاد مختلف بیماریهای اندامهای حرکتی که باعث لنگش در نشخوارکنندگان در ایران می شود
- بررسی تاثیر اقتصادی لنکش در تولیدات دامی
- آموزش روشهای اصولی اصلاح سم به دامپزشکان، تکنسین های دامپزشکی، و دامداران بصورت کارگاه های آموزشی
- افزایش آگاهی های محققین،دامداران،درزمینه لنگش،پیشگیریی، درمان
- آموزش روشهای مدیریت دامداریها در جهت کاهش میزان لنگش
- تشویق و ترغیب محققین ودانشجویان به تحقیق در زمینه لنگش دامها

 


محورهای همایش:

- بیماریهای عفونی سمها
- بیماریهای غیر عفونی سمها
- ارتباط لنگش باژنتبک  
- ارتباط لنگش باتغذیه
- تشخیص لنگش
- درمان لنگشهای پیشرفته
- مدیریت گله
- روشهای اصلاح سم
- لنگش در گوسفند،بز و شتر
- اقدامات اسایشی در ارتباط حیوانات مبتلا به لنگش 
 (animal welfare)

 

دبیر علمی: دکتر سیف ا... دهقانی
دبیر اجرایی: دکتر مهرداد پور جعفر