کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان، آذر ماه ۱۳۹۹

کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان

Student Congress, Women

پوستر کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان

کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان