پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

پوستر پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


    محور های همایش:
- مدیریت HSE در مراکز درمانی
- ارزیابی ریسکهای HSE
- مدیریت بهداشت حرفه ای
- مدیریت ایمنی و حریق
- مدیریت محیط زیست
- چالشهای قانونی مدیریت HSE
- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان
- ارزیابی ارگونومی
- ارزیابی اثرات زیست محیطی
- مدیریت پسماندهای ویژه
- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب
- تکنولوژی نو در HSEمقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی