کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته، مهر ماه ۱۳۹۲

کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته

The National Congress on Scientific and Research Achivements of Pistachio

پوستر کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته

کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته مراجعه فرمایید.