همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال

همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال

پوستر همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال

همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ توسط مؤسسه علمی پژوهشی پردیس ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های کنفرانس
1.نظام اجتماعی
- آسیب شناسی فرهنگی، دینی، خانواده، نقش زن و خانواده
- انواع اختلالات در جامعه
- توسعه اجتماعی، تربیت، خانواده و سلامت جنسی و خشونت خانوادگی
- جنسیت و اختلالات روانشناختی
- روش های مقابله با استرس
- خانواده و فضای مجازی، فرصت ها و تهدید ها
- انتقال و آسیب کار
- خانواده و نظام آموزشی
- مذهب، معنویت، خانواده
- افزایش و کاهش جمعیت در سطح جامعه
- چرخه های زندگی
- کودکان کار
- فرار از خانه
- خشونت خانوادگی
2.اقتصاد و صنعت
- صنعت، دانشگاه و نقش آن در توسعه کارآفرینی
- شرکت های دانش بنیان در بهبود فضای کسب و کار
- شرکت دانش بنیان و تجاری سازی محصول
- حمایت از مخترعان و نخبگان
- انجمن های علمی و کارآفرینی
- تورم
- بنگاه های زود بازده
- گفتمان سازی فراگیر و ترویج اقتصاد مقاومتی
- خوشه های صنعتی و فرصت های کارآفرینانه
3.کارآفرینی: کارآفرینان برتر ایران و جهان
- فراهم نمودن محیطی برای بازگو نمودن مشکلات سرمایه گذاران، کارخانه داران و کارآفرینان
- راهکارهای انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه ها
- راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها در صنعت
- بررسی مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه ها
- جمع آوری ایده های صنعتی مختلف قابل سرمایه گذاری
- به عرضه گذاشتن محصولات صنعتی مختلف
- برگزاری کارگاه های آموزشی
- استراتژی های کارآفرینی
- تجربیات جهانی در خصوص کارآفرینی
- گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار
- کارآفرینی و انتقال دانش بنیان
- کارآفرینی در فن آوری های پیشرفته
- تجارت الکترونیکی و نقش آن در کارآفرینی
- تامین مالی آموزش های فنی و حرفه ای با هدف دستیابی به اهداف پایدار جهانی
- هم افزایی در آموزش های مهارتی با همکاری مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه های فنی
4.اشتغال
- اشتغال دانش بنیان
- مهارت آموزی و اشتغال پایدار
- توسعه مهارت های فنی و حرفه ای و اشتغال
- نقش ICT و فضای مجازی در اشتغال
- فضای مجازی و اشتغال
- چالش های اشتغال دانش آموختگان
- تجارت الکترونیکی و نقش آن در اشتغال
- راهکارهای توسعه آموزش مهارتی در مناطق کمتر توسعه یافته
- آموزش حرفه ای برای افراد با نیازهای خاص
- رهگیری مهارت آموزان و اشتغال پایدار
- نقش مشاوره شغلی – آموزشی در اشتغال پایدار
- مهارت های لازم و اشتغال
- توسعه مهارت آموزی برای توانمندسازی جوانان
- آموزش های مهارتی با رویکرد فن آوری های نوین
- کاربرد ابزارهای الکترونیکی در آموزش مهارتی و اشتغال
- تاثیر همکاری بین المللی و آموزش های مهارتی آموزشی و کار حرفه ای در موفقیت اقتصادی
- مهارت آموزی با رویکرد آینده پژوهی
- نوآوری، رقابت پذیری و کارآفرینی در آموزش های فنی و حرفه ای