سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، آذر ماه ۱۴۰۱

سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار

The third conference on the position of strategic products in food security and sustainable agriculture

پوستر سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار

سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، در شهر ورامین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار