اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی

The first international sports physiology conference

پوستر اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی

اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی