اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

The First National Conference of Physical Education & Sport Science

پوستر اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا،آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ورامين در شهر ورامین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی