نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران، مهر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

1 st Iranian Sports Nutrition Congress

پوستر نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران در شهر اصفهان برگزار گردید.