یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

Eleventh Congress of Sports Medicine

یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط فدراسیون پزشکی ورزشی در شهر تهران برگزار گردید.