یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی، آذر ماه ۱۳۹۵

یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

Eleventh Congress of Sports Medicine

یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط ،فدراسيون پزشكي ورزشي در شهر تهران برگزار گردید.