اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی

The new national conference of the first research in sports law

پوستر اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی