پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور، تیر ماه 97

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷ توسط سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و انجمن‌های علمی-تخصصی پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.