نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی

first student congress of pharmacy and Iranian medicine

پوستر نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی

نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز پژوهش هاي دانشگاه علوم پزشكيانجمن علمي دانشجويي طب وداروسازي ايراني در شهر تهران برگزار گردید.