همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی، آبان ماه ۱۳۹۸

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

National Statistics, Planning and Spatial Information Day Conference

پوستر همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی