همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی، آبان ماه 98

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

پوستر همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


نقش آمار و اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی نظام سلامت 

 ارزیابی سامانه های ملی اطلاعات و راهکارهای بهبود آن

 نحوه بررسی کیفیت دادها و سیستم های اطلاعات  سلامت

آسیب شناسی برنامه ریزی در سیستم سلامت و ارائه راهکارهای اثربخش