همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی

National Conference on Social and Psychological Disorders

پوستر همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی

همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد- اداره بهزيستي شهرستان فيروز آباد در شهر فیروزآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی