همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی، اردیبهشت ماه 97

همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی

National Conference on Social and Psychological Disorders

پوستر همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی

همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد - اداره بهزیستی شهرستان فیروز آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر فیروزآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

ترویج روانشناسی علمی در کشور در زمینه آسیب های اجتماعی و روانشناختی
آموزش آخرین دستاوردهای روان شناختی
تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی در سطح ملی
توسعه و ارتقاء سطح دانش روانشناسی در جامعه
ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه آسیب های اجتماعی و روان شناختی
تبادل اطلاعات در زمینه آسیب های اجتماعی و روان شناختی در دانشگاه های کشور
فراهم کردن فرصت هایی برای ایجاد شبکه های حرفه ای و دانش محور از روانشناسان کشور
فراهم نمودن فرصت هایی برای بحث درباره موضوعات مهم حرفه ای در حوزه روانشناسی  و رشته های وابسته
تبادل ایده ها و تجارب بین پژوهشگران و دست اندکاران به منظور اجرای بهتر سیاست های مرتبط با سلامت، آموزش، کار و بهزیستی افراد

 

موضوعات همایش:

آسیب های اجتماعی- روانی

 اعتیاد، طلاق، دختران فراری، روسپیگری، تراجنسیتی، تکدی گری، زندان، کودکان کار، کودک آزاری، بزهکاری، اختلال سلوک، بیکاری، ورشکستگی، خودکشی، بحران های طبیعی(سیل ، زلزله و...)، جنگ، سالمندی، سوگ-معلولیت و...

 نهادهای دولتی،موسسات آموزشی-آسیب های اجتماعی روانی
 
انتخابات، برنامه توسعه، استراتژیها، نقش نهادهای دولتی و موسسات آموزشی در کاهش و یا افزایش آسیب های اجتماعی، خوابگاههای دانشجویی، تعارضات هویتی و بحران هویت، روابط، ناامیدی و...
 
توسعه، خانواده - آسیب های اجتماعی روانی

 مهاجرت، صنعتی شدن، افزایش سن ازدواج، طلاق، روابط زناشویی، ازدواج سفید، خشونت، دختران فراری، سالمندان، چندهمسری، تک فرزندی، مواد مخدر صنعتی و ...

شبکه های اجتماعی ، وسایل ارتباط جمعی-آسیب های اجتماعی
 
ماهواره، اینترنت، موسیقی، شکاف نسلی، تهاجم فرهنگی، باورها و اعتقادات و ...

معنویت،دین، فعالیتهای اجتماعی،هنری و ورزشی- آسیب های اجتماعی
 
عرفان های نوظهور، ورزش و سلامت در سالمندی، دوپینگ و مواد نیروزا در باشگاههای ورزشی و....

سیاست های مدیریتی- آسیب های اجتماعی

 مداخلات تخصصی- آسیب های اجتماعیمقالات پذیرش شده در همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی