همایش آسیب های اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها، اسفند ماه ۱۳۹۸

همایش آسیب های اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها

Conference on Social Injuries; Challenges and Solutions

پوستر همایش آسیب های اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها

همایش آسیب های اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد اهر،دانشگاه پيام نور اهر در شهر اهر برگزار گردید.