دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی، شهریور ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی

The 2nd National Conference on Suicide Prevention

پوستر دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی

دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،جمعيت علمي پيشگيري از خودكشيدانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.