نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی

The 9th National Conference on Food Security, Ideas and Researches in Recycling Engineering and Reducing Agricultural Waste

پوستر نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی

نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس،قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی انجمن علمی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.