کنگره ملی علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۸۵

کنگره ملی علوم انسانی

National Social Science Congress

کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی علوم انسانی