سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

پوستر سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.


محورهای همایش:


آسیب شناسی اجتماعی خانواده:

- شناسایی آسیبهای همسریابی، همسرگزینی و ازدواج (میزان مهارتهای پیش از ازدواج، تغییر در شیوه های همسریابی، علل و پیامدهای افزایش سن ازدواج، میزان تمایل جوانان به ازدواج، تغییر در معیارهای انتخاب همسر، مسائل ناشی از ازدواج مجدد، علل و پیامدهای ازدواج موقت، و ...)
- شناسایی ابعاد، علل و پیامدهای طلاق (میزان و انواع طلاق، علل فردی و اجتماعی طلاق، آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی طلاق، هزینه های اجتماعی طلاق در جامعه، کاهش قبح اجتماعی طلاق و برگزاری جشن طلاق، میزان شیوع و علل طلاق عاطفی، و ...)
- ساختار روابط خانوادگی (سبک های تربیتی در خانواده، شکاف نسلی، بحران هویت، کمیت و کیفیت روابط والدین- فرزندان، کمیت و کیفیت روابط زوجین با یکدیگر، کمیت و کیفیت روابط برادران و خواهران در خانواده، کاهش تعداد فرزندان و آسیبهای احتمالی ناشی از آن، تضعیف شبکه ها و پیوندهای خویشاوندی، و ...)
- انحرافات اجتماعی در خانواده (اعتیاد زوجین یا فرزندان، الکلیسم و پیامدهای خانوادگی آن، انحرافات جنسی و خیانت زناشویی، خودکشی و خودسوزی زنان، قتل های خانوادگی، پیامدهای زندانی شدن مردان یا زنان بر خانواده، فرار نوجوانان و جوانان از خانه، گرایش به پوشش نامناسب، و ...)
- آسیبهای جامعه پذیری اخلاقی و دینی (آموزش عفاف و حجاب به فرزندان، آموزش احکام دینی به فرزندان، آموزش هنجارهای اخلاقی به فرزندان، میزان کارآمدی شیوه های جامعه پذیری توسط والدین در جامعه امروز، و ...)
- اثرات گسترش آموزش عالی بر ساختار و روابط خانوادگی (شیوه های همسریابی و همسرگزینی، توزیع وظایف خانه داری، هنجارهای تعامل زوجین با یکدیگر و با فرزندان، مهارتهای حل مسائل و تعارض های خانوادگی، کمیت و کیفیت فرزندپروری، رضایتمندی یا نارضایتی زناشویی، گسترش طلاق و متارکه، استقلال اقتصادی زنان، و ...)
- اثرات رسانه های جمعی مدرن بر ساختار و روابط خانوادگی (تعارض یا همخوانی رسانه و خانواده، رسانه و خشونت کودکان و نوجوانان، رسانه و تغییر در سطح و نوع روابط اعضای خانواده، رسانه و تضعیف ارزشهای خانوادگی، ماهواره و خانواده، اینترنت و خانواده، تلفن همراه و خانواده، و...)
- زنان، خانواده و فضای شهری (آسیبهای حضور در فضاهای عمومی برای زنان، ترس از جرم، میزان احساس امنیت، تناسب فضاهای شهری با نیازهای رفاهی و تفریحی خانواده ها، و ...)
-  ظهور اشکال نوینی از خانواده ها (خانواده های تک سرپرست، خانواده های مبتنی بر هم بالینی یا  زوج زیستی، ازدواج پسران جوان با زنان مسن، وجود ضلع سوم در خانواده ها، و ...)  
- آسیبهای زندگی سالمندان در خانواده (شرایط موجود و مطلوب سالمندان، پیامدهای حضور سالمندان در خانه فرزندانشان، مسایل عاطفی سالمندانف خشونت علیه سالمندان، و ...)
- بیماری های جسمی و روانی ناشی از آسیب های خانوادگی (اختلالات روانی و جسمی ناشی از؛ طلاق رسمی و عاطفی، خشونت خانگی، تعارض نقش زنان شاغل، ناسازگاری و نارضایتی زناشویی، عدم پایبنیدی به تعهدات زناشویی، شکاف نسل ها، اعتیاد زوجین یا فرزندان، و ...)


آسیب شناسی اقتصاد خانواده:
- اثرات فقر بر بروز و یا تشدید آسیبهای اجتماعی خانواده
- اثرات بیکاری بر بروز و یا تشدید آسیبهای اجتماعی خانواده
- آسیبهای الگوی مصرف خانواده ایرانی با تاکید بر نقش زنان در مصرف بهینه منابع مالی خانواده
- اثرات اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانوادگی
-  مسایل و مشکلات زنان سرپرست خانوار
-  کار بدون دستمزد زنان در خانواده های روستایی
-  نقش صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی در اقتصاد خانواده
- مشکلات اقتصادی خانواده های تحت پوشش سازمانهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی، و ...)
 

راهبردها، سیاستگذاری ها، و راهکارهای کاهش و یا درمان آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده